Kunstnerpresentasjon: Torbjørn Kvasbø

Kunst av Torbjørn Kvasbø (Foto: Oppland fylkeskommune)

Parallelt med at Norge er gjesteland på bokmessa i Frankfurt i år, omgjøres et av de store kunstmuseene i byen til House of Norway. På Museum Angewante Kunst (MAK) skal en rekke norske kunstnere vise fram sine verk. Blant dem er de tre opplandskunstnerne Torbjørn Kvasbø, Liv Blåvarp og Kari Mølstad.

Kunstverk av Torbjørn Kvasbø (Foto: Oppland fylkeskommune)

Keramikeren Torbjørn Kvasbø holder til i Ringebu, på Ringebu Prestegard. Det mest dominerende uttrykket i hans kunstnerskap er skulpturer bygget opp av rørelementer. Han har selv sagt at tubene, eller rørene, skal gi assosiasjoner til kroppens rørsystemer.

Både Kvasbø og hans verk er kjent verden over. I skrivende stund er han på en reise omtrent jorda rundt for installeringer og møter. I Sør-Korea har han nylig installert en stor vaseklase bestående av 3000 deler. Mellom turen til Sør-Korea og senere Frankfurt skal han først til mer hjemlige trakter: I Kristiansand skal han montere utstillingen «Krefter». Utstillingen har tidligere stått i Paris, men akkurat nå er den på Kode i Bergen.

Keramikeren er anerkjent for sin produktivitet og aktivitet. For samtidig som han holder høy kvalitet i produksjonen, er han svært aktiv med både workshops, ulike nasjonale og internasjonale verv, jury- og kuratorvirksomhet og undervisning.

10. oktober er det åpning av House of Norway, hvor de tre kunstnerne og fylkeskultursjef Kyrre Dahl deltar. En drøy uke senere, 19. oktober, skal Kvasbø og Blåvarp ha kunstnersamtale på scenen i House of Norway, MAK.

Deler av teksten er hentet fra katalogen om Torbjørn Kvasbø.