Kunstnersamtale på House of Norway

Smykkekunstner Liv Blåvarp i kunstnersamtale på House of Norway. (Foto: Kyrre Dahl/Oppland fylkeskommune)

Parallelt med at Norge er gjesteland på bokmessa i Frankfurt i år, er et av de store kunstmuseene i byen omgjort til House of Norway. På Museum Angewante Kunst (MAK) viser en rekke norske kunstnere fram sine verk. Blant dem er de tre opplandskunstnerne Liv Blåvarp, Torbjørn Kvasbø og Kari Mølstad.

Kvasbø ved siden av ett av verkene han stiller ut i House of Norway. (Foto: Kyrre Dahl/Oppland fylkeskommune)

Opplandskunstnerne har alle fått eminente plasser på museet, og har opplevd stor interesse rundt sine verk. Mølstad viser fram flere av sine glasskunstverk, Blåvarp utstiller sine tresmykker og Kvasbø viser fram utvalgte verk i keramikk.

Lørdag ettermiddag var det kunstnersamtale med to av kunstnerne, Liv Blåvarp og Torbjørn Kvasbø, på House of Norway.

Blåvarp fortalte om hvordan landskapet har påvirket henne i hennes kunstnerskap, videre i utdanningsbakgrunn med studier i London, og hvordan det har vokst fram et språk som i dag er veldig lett å kjenne igjen. Hennes smykker selges over hele verden, og det norske kongehuset er blant hennes kunder.

Smykkekunstneren er vokst opp i en familie med trearbeidere, og har på bakgrunn av dette valgt tre som hovedmateriale i hennes verk.

Kvasbø snakket om hans arbeidsprosesser som keramiker, og hvordan hans ulike stilperioder har kommet fram. Spesielt snakket han om hans forhold til plastisitet og leirens egenskaper.

Hans oppvekst under vanskelig økonomiske vilkår, etter krigen, har påvirket noen av de skulpturene og formene han skaper. Også 60-tallets ungdomsopprør og protestbølgen har gitt en frihet til utfoldelse. Han brøt med etterhvert helt med det tradisjonelle håndverket og et helt språk vokste fram.

Kvasbø er i dag president for den internasjonale globale keramikkorganisasjonen, etter et antall år som professor på ulike akademier. Han er representert i samlinger over hele verden. Mest kjent for oss innlendinger er han nok likevel for å ha utviklet verksted på Ringebu prestegard, noe han avsluttet samtalen på House of Norway med å trekke fram.

Teksten er skrevet i samarbeid med fylkeskultursjef Kyrre Dahl.