Om prosjektet

I forbindelse med at Norge er gjesteland på verdens største bokmesse i Frankfurt i oktober, deltar Oppland fylkeskommune som en av tre hovedsamarbeidspartnerne. Med det blir Oppland del av den største norske satsingen på kultureksport noensinne. Fylkeskommunen vil bruke Frankfurt 2019 til å vise fram fylkets kunst- og kulturliv, med spesiell vekt på litteratur og film/audiovisuelle uttrykk.

En av overskriftene til Oppland fylkeskommunes deltakelse i Frankfurt er: Die Wiege der norwegischen Kultur – altså «vuggen» av norsk kultur. Satsingsområdene vi i Oppland har under bokmessen i Frankfurt er Lillehammer som UNESCO litteraturby, Lars Mytting og hans bok Søsterklokkene, stavkirker, Peer Gynt og pilegrimsleden.

Kontaktinformasjon: 

Ragnhild Angard Wefling
Prosjektleder
Tlf.: 977 64 323
Epost: ragnhild.angard.wefling@oppland.org

Martine Årebråt Markussen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf.: 951 68 985
Epost: martine.arebrat.markussen@oppland.org